O nouă veste pentru învățământ

de Simona ANGHEL Miercuri, 08 Martie 2017 212
„Programele pentru gimnaziu continuă abordarea dezvoltării curriculare din învățământul primar și se axează pe formarea competențelor-cheie. Opțiunea pentru utilizarea competențelor-cheie ca repere în stabilirea profilului de formare a reprezentat o decizie de politică educațională în acord cu Legea Educației și cu tendințele europene în domeniu", a declarat ministrul Pavel Năstase.


Principalele elemente de noutate ale programelor școlare pentru ciclul gimnazial sunt următoarele:


1. Crearea unor premise pentru o concepție curriculară unitară și coerentă la nivelul întregului învățământ preuniversitar. Mai exact, în ciclul gimnazial este continuat modelul de proiectare curriculară pe competențe implementat deja în învățământul primar.


2. Structurare din perspectiva modului în care fiecare disciplină de studiu poate contribui la realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu.


3. Accentul este pus pe dobândirea de competențe: în acest mod este depășită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoștințe/conținuturi ale învățării, oferind elevilor oportunități pentru transferul și mobilizarea cunoștințelor și a abilităților în contexte variate de viață.


4. Competențele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activități de învățare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă.


5. Conform Legii Educației, programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învățare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziție 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea și adaptarea situațiilor de învățare, în acord cu nevoile, interesele și aptitudinile fiecărui elev.


6. Noile programe școlare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice. Potrivit noii structuri, secțiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată și include recomandări referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice și la metodele care contribuie predominant la realizarea competențelor. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea programei școlare pentru realizarea activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei și cu particularitățile de vârstă ale elevilor.


În conexiune directă cu aprobarea programelor școlare pentru clasele V-VIII, ministrul Educației a anunțat și semnarea ordinului privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a.


„Documentul reglementează elaborarea și achiziția manualelor școlare pentru cei aproximativ 171.000 de elevi care vor intra în clasa a V-a, la toamnă. Intenția Ministerului Educației este ca acest proces, derulat în baza noilor programe școlare, să se finalizeze până la începutul anului școlar 2017-2018. Am discutat cu editurile de carte școlară posibilitatea de a elabora manualele într-un termen mai redus (3 luni) față de termenele anterioare, au fost de acord și le mulțumesc pentru asta. În acest context, trebuie precizat că am modificat în procedura de evaluare ponderea punctajului pe baza criteriilor de calitate. Acesta reprezintă 85% din punctajul total, iar ponderea punctajului pentru preț este de 15% din punctajul total", a mai declarat ministrul Pavel Năstase.


Taguri

Alte ştiri din sectiunea Cultură-Educație

Ultima oră

Titlurile zilei