Fără probe practice și cu contestații online! Reguli noi la concursul de titularizare a profesorilor

de Andreea PERHAIȚĂ Miercuri, 27 Mai 2020 588
După suspendarea cursurilor școlare, după anularea unor probe la examene, pandemia cu noul coronavirus schimbă regulile și la concursurile pentru profesori. Deși procedurile s-au mai simplificat, proba scrisă pentru titularizare va fi susținută, la jumătatea lunii iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare.

Într-un an școlar complet bulversat de restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, cadrele didactice au avut de dat piept cu predarea și lucrul online cu elevii, cu modalități complet noi și străine de toate metodologiile și procedurile din sistemul românesc de învățământ. Unii s-au descurcat foarte bine, acest tip de activități potrivindu-li-se mănușă, alții au învățat din mers sau încă se familiarizează cu tehnologia.

A fost deschisă, astfel, o nouă ușă pentru școala românească, de care mai marii din Educație vor trebui să țină cont de-acum încolo și în baza căreia să organizeze atât selecția cadrelor didactice, cât și perfecționarea lor. Asta înseamnă și refacerea programelor concursurilor pentru profesori și o nouă viziune în ce privește evaluarea lor.

Deocamdată, Ministerul Educației și Cercetării a publicat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 - 2021.

„În contextul situației epidemiologice determinate de dinamica pandemiei Covid-19, au fost operate mai multe modificări în metodologia de mobilitate a cadrelor didactice. Astfel, proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate, pentru anul în curs. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul Admis sau Respins.

O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și online”, a explicat ministrul Educației, Monica Anisie.

De asemenea, transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către Inspectoratul Școlar Județean. În plus, etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la Inspectoratul Școlar Județean, iar acesta va organiza și repartizarea candidaților.

Începe marea mișcare a profesorilor

Astfel, conform noului calendar, până pe 29 mai, se poate face transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ. Între 29 mai și 9 iunie, se va realiza modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului sau catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota sau media cel puțin 7. Ulterior, până pe 26 iunie, vor fi realizate pretransferurile la cerere a personalului didactic titular. În paralel, se va stabili și prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020 - 2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante sau rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2019 sau 2018, 2017 și 2016, pentru învățători, institutori sau profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar cu aceeași clasă de elevi.

În ce privește ocuparea prin concurs național a posturilor didactice, catedrelor declarate vacante și cele rezervate, Inspectoratul Școlar Județean va finaliza lista finală reactualizată, până pe data de 18 iunie. Candidații își pot depune dosarele de înscriere în perioada 18 - 29 iunie. Absolvenții promoției 2020 și absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică se pot înscrie între 1 și 9 iulie.

De asemenea, între 1 și 9 iulie, pot susține probe orale eliminatorii și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluțională, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului.

„Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice, este nevoie de minimum nota 7. Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de plată cu ora”, a subliniat ministrul Monica Anisie.

Mai multe etape și ședințe, pentru ocuparea tuturor posturilor 

Rezultatele inițiale la concursul de ocupare a posturilor vor fi anunțate pe 21 iulie. Contestațiile vor putea fi transmise și prin poștă electronică, până la ora 21.00, în data de 22 iulie, situație în care candidatul trebuie să anexeze la contestația transmisă și cartea, buletinul sau adeverința de identitate. Contestațiile vor fi soluționate între 23 și 27 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 28 iulie.

A doua zi, pe 29 iulie, se va face repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului sau catedrei care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, pe posturile didactice sau catedrele pe care sunt angajate, în condițiile în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice sau catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin patru ani și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

Repartizarea candidaților care au obținut minimum nota 7, indiferent de statutul acestora, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, se va face pe 30 și 31 iulie. Apoi, după 3 august, vor fi mai multe ședințe de repartizare, atât a titularilor, cât și a suplinitorilor, conform metodologiei, până la ocuparea tuturor posturilor. Taguri

Alte ştiri din sectiunea Cultură-Educație

Ultima oră

Titlurile zilei