Energie

Vineri, 10 Iulie 2020
Pentru a deveni neutră climatic până în 2050, Europa trebuie să își transforme sistemul energetic, care generează 75% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Strategiile UE privind integrarea sistemelor energetice și pentru hidrogen, adoptate pe 8 iulie, vor deschide calea către un ...
12 august 2018
12 decembrie 2017
12 septembrie 2017