Secţiune

Cultură-Educație

Luni, 06 Iulie 2020
Ministerul Educației și Cercetării anunță actualizarea, prin ordin de ministru, a calendarului privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 - 2021.Candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de ...